Auran pendel och automatskrift

Auran, pendel och automatskrift är huvudtemat under veckan. Vi  varvar med vägledda meditationer, information och andliga och praktiska övningar. Under veckan får vi likaså utlopp för vår kreativitet  genom målning och annat skapande.

Veckans innehåll:

  • Vi lär oss att se auran och känna på den. Får lära oss att ”täppa till” hål i auran och vi tar upp vad hål i auran kan ha för effekt på den fysiska kroppen.
  • Vi går igenom beskydd, rening och jordning vilket är viktigt när man arbetar med energier och andra människor.
  • Vi gör praktiska övningar för att låta dig inspireras genom tal automatisk skrift. Den här formen av kommunikation har varit känd sedan länge och är ett sätt för dig att få kommunicera med andra väsen. Det kan t ex vara bortgångna släktingar eller din andliga guide.
  • Du får lära dig pendla. Pendeln är ett magiskt verktyg och kan bl a användas till att svara på frågor, hitta borttappade föremål samt vid healing för att känna av, balansera, öppna upp och stänga chakran. Du får göra din egen personliga pendel och vi gör egna pendelkartor.
  • Det blir intuitiv målning. Vi låter helt enkelt bilden måla sig själv utifrån vilken känslostämning vi har i kroppen just den dagen. Det är inte resultatet som är målet utan själva skapandet.