Healing, chakran och energier

Workshop i healing, chakran och energier. Vi  varvar med vägledda meditationer, information och andliga och praktiska övningar. Under veckan får vi likaså utlopp för vår kreativitet  genom målning och annat skapande.

Veckans innehåll:

  • Du får lära dig grunderna i healing. Det blir en blandning av teori och praktiska övningar. Vi tränar på egenhealing, healing på andra och kopplar upp oss till healingkällan. Healing verkar lugnande och stimulerar kroppens självläkning.
  • Du får inblick chakranas betydelse och vi tittar på tecken för balans/obalans. Genom att känna in energin så får man information om vart obalanserna sitter. Energin har då inte ett fritt flöde och man kan uppfatta den som trög, långsam eller nästan obefintlig. Chakran är som snurrande hjul i våra kroppar och varje chakra styr olika funktioner på ett mer energetiskt plan. Enkelt förklarat är chakran energicentrum i kroppen och fungerar som portar mellan den inre och den yttre världen. Du får lära dig att balansera  chakran.
  • Vi går igenom beskydd, rening och jordning vilket är viktigt när man arbetar med energier och andra människor.
  • Du får lära dig att känna skillnad på olika energier. Du får lära dig att se och känna samt plocka bort blockeringar som sitter i energikoppen eller den fysiska kroppen.
  • Vi tränar på att öppna upp för att bli kanal för det allra högsta helande ljuset
  • Vi går igenom hur man genom jordning balanserar kropp och själ
  • Distanshealing – Hur gör man och hur fungerar det?
  • Det blir Intuitiv målning. Vi låter helt enkelt bilden måla sig själv utifrån vilken känslostämning vi har i kroppen just den dagen. Det är inte resultatet som är målet utan själva skapandet.