Trance och fysiskt mediumskap

Vi utforskar “DET OKÄNDA” och lär känna trance och fysiskt mediumskap. Det blir en vecka varvad med teori, praktik, meditationer, spännande samtal och utvecklande övningar.

Veckans innehåll:

 • Vi talar om cirkelarbete och du får tips och råd för utveckling av trans och fysiskt mediumskap. Du får också lära dig innebörden av att vara cirkelledare vilket är en ansvarsfull uppgift.
 • Vi övar i transcirkel. Energin fördelas och stärker upp där det behövs vilket gör att varje deltagare får större kraft.
 • Vi tittar på fysiska fenomen och trance, i teori och praktik.
 • Det blir fysiska seanser där du får möjlighet att sitta i ett så kallat kabinett, med rött ljus och andra redskap för seanser.
 • Du får uppleva överskuggning/transfiguration. Vid transfiguration arbetar andevärlden med mediet och skapar en mask ovanför ansiktet med ektoplasma. Vid överskuggning har den andliga guiden eller kommunikatören, dragits sig väldigt nära mediumet. Förekommer ofta i trans tillstånd men då saknas denna ektoplasma.
 • Du får känna på att länka med andevärlden samt känna andevärlden ta kontakt med dig och dina sinnen.
 • Vi testar bordsdans och fysiska fenomen som är kopplat till det fysiska mediumskapet. Det är sätt för andevärlden att kommunicera genom.
 • Det blir ett möte med din andliga guide.
 • Du får lära dig att öppna upp och stänga ner inför kontakten med andevärlden. Likaså lära dig att skydda dig och dina energier.
 • Vi prövar psykometri och läser av personer och föremål.
 • Det blir vägledda meditationer som för dig framåt i din andliga utveckling

Denna vecka är för dig som kommit en bit på väg och vill utöka din kunskap och dina mediala förmågor. Trance och fysiskt mediumskap tar många år att utveckla. Under dessa dagar undersöker och prövar vi oss fram.