Hypnos och regresion

Hypnos är ett naturligt tillstånd som är väldigt behagligt. Du passerar till exempel hypnosstadiet precis innan du somnar in. All hypnos är på sätt och vis självhypnos, då det är en intern process som sker i individen.

Självhypnos och utvecklingshypnos ingår inom området personlig utveckling, och där kan individen använda hypnosen för egenutveckling. Genom självhypnos kan individen skapa större medvetenhet, kontroll och styrning över sina egna tankar, känslor och beteenden och skapa positiva förändringar. Hypnotisören är en slags katalysator för den inre processen som sker och det är alltid individen själv som kommer på lösningarna till sina problem.

Resultatet

Du stärker ditt självförtroende och din självkänsla. Du släpper det förflutna och ser framåt. Blir trygg, stark och agerar och reagerar mer balanserat. Skapar tillit och självrespekt, vilket leder till att du gör bra val i livet. Förbättrar din förmåga att kommunicera, sätta mål, fokusera och driva fram resultat. Får mer klarhet i vem du är, vad du vill och du får bränsle att nå hela vägen fram till ditt mål.

Regression När man gör en regression går man tillbaka till en tidigare erfarenhet, ofta i syfte att läka en traumatisk erfarenhet man bär med sig från en tidigare tidpunkt i livet. När vi använder oss av metoden regression, som betyder tillbakagång, så får vi kontakt med erfarenheter som inte alltid är fullt medvetna i vår vardag. Man kan göra regression för att förstå en viss känsloupplevelse eller ett problem man har. Både positiva och negativa erfarenheter vi bär med oss kan man göra en regression till. För att få mer förståelse för en viss situation eller lära känna sig själv bättre. Man kan även använda sina cellminnen och gå tillbaka till tidigare liv.