Affirmationer skapar en positiv självbild. De ger dig kraft och mod att våga prova nya saker!

AffirationerAffirmationer är positiva uppmaningar som kan föra dig framåt på din magiska väg och i livet som helhet. Attraktionslagen och affirmation har vi som tema på våra kurser och workshops.

De påverkar både den inre och yttre verkligheten, när du upprepar dem med inlevelse och övertygelse.

Det viktigaste är att uttrycka affirmationen positivt. Att i klara färger måla den bild av ditt liv som du vill ha, snarare än att måla upp det du inte vill ha och säga ”detta vill jag inte ha”. Tänk dig att negationer fungerar dåligt i Universum. Prova att säga ”detta vill jag inte ha”, och ta sedan bort ordet ”inte” – vad är det då för en affirmation du ber Livet om att ge dig.

Affirmationer kan användas för att bli av med blockeringar, öppna upp för mer kreativitet, skapa en positiv självbild, få kraft och mod att våga prova nya saker och att öppna upp i relationer, eller att våga säga nej. Bara fantasin sätter gränserna för vad du kan åstadkomma med ordets makt. Affirmationer hjälper oss att stärka oss själva.

Affirmationer är också ett bra vapen mot tvivel. Något som drabbar oss alla då och då, inte minst vid magiskt arbete.

Affirmationerna kan du både säga högt, skriva ned, tänka och sjunga. Det är bra om flera av dina sinnen får vara med och ta in informationen. Ju mer de upprepas och ju ärligare de är, desto kraftfullare blir de. Utforma meningarna så de passar dig och dina behov. Orden ska kännas helhjärtade och övertygande,

Affirmation börjas med ”jag har” eller ”jag är” – det är här som en av de stora förlösningarna ligger just när det gäller både effektivt affirmerande och tankearbetande. Låt affirmationen innehålla allt du önskar såsom hälsa, kärlek, arbete, vänner, pengar och upplevelser.

Lev som att det du önskar redan är sant!