Talisman & amulett för lycka, framgång & beskydd!

Talisman  är ett föremål som anses ha förmågan att skänka ägaren kärlek, beskydd, hälsa, lycka och framgång. Hos oss får du skapa och designa din egna.

Talismanen är i form av ”Tree of life”, som i många kulturer och religioner anses vara en symbol för balans och harmoni. Trädet är djupt förankrat i jorden samtidigt som det är i kontakt med himmelen i perfekt harmoni. På samma sätt skänker dig ”Tree of life” balans.

När du får din talisman så är det viktigt att du sätter dig ned och ”laddar” den med dina energier. Det gör du genom att hålla den en stund i dina händer. Ha den sedan i fickan eller på en synlig plats så att du lätt kommer åt den. När du känner dig ur balans, är orolig, stressad eller olycklig, håller du i talismanen och ber om beskydd.

En amulett är ett litet föremål som görs och utrustning eller specifikt för skydd, oftast för att avvärja det onda och för att skydda mot sjukdom eller skada. En amulett kan vara i princip vad som helst, en tand, en fjäder eller en sten. Men oftast består amuletter av ringar eller något att hängas runt halsen. Mår bra av att förvaras i en liten påse.

Vad är en talisman och vad är skillnaden mellan talisman och amulett? En talisman är en symbol som sägs oftast vara besatt av ockulta krafter. Talismanen är ett föremål som fylls med energi eller kraft som användaren kan använda sig av. De drar till sig det goda som de är ämnade för. Man kan utforma talismaner på olika sätt för olika syften.