Andlig utveckling är en inre resa & den behöver gå hand i hand med den personliga utvecklingen!

Andlig utveckling ger dig möjligheten att leva i samklang med din själs sanna ljus och kraft. Det är ditt liv och din livsresa. När vi lever närvarande i nuet, är vi också starkt förenade med vår själ och vårt andliga jag och helt förlitar oss på vår intuition och följer vårt hjärtas röst. Vi är alla andliga varelser, som föds med både en själ och en ande inom oss. När vi kommer i kontakt med oss själva och vårt djupare inre, förstår vi också att det finns en högre intelligens. Vi har alla förmågan att kunna utvecklas på det andliga planet och begränsningarna är endast de som vi i vårt sinne väljer att tro på. Det är också nyckeln till frihet.

Jämför inte din andliga väg och mediala utveckling med andras. Våra vägar ser olika ut beroende på var vi står i livet. Vi har alla vår egna unika livsväg. Lyssna på dig själv och din andliga vägledare och du kommer ledas rätt på din andliga väg. Den personliga utvecklingen är viktig och behöver gå hand i hand med den andliga utvecklingen.

Det är otroligt viktigt att våga vara oss själva. Försök inte vara något du inte är, var bara dig själv. Sök inte bekräftelse. Att vara dig själv fullt ut är det bästa du kan ge dina andliga guider/andevärlden och dig själv. Lyssna på dina känslor. Ju mer vi jobbar med våra egna skuggor – ju mer öppnas inom oss.

När vi är i kontakt med glädjen och kärleken, är det lättare för oss att kunna ge vidare denna härliga energi som skapas i vårt inre och runtomkring oss. När vi ger ut kärlek och glädje, svarar livet med lycka.  Livet blir ett fantastiskt flöde när vi släpper motstånd och istället vilar i det som är. Livet blir så mycket enklare om vi bidrar positivt till att gynna fred, och som alltid börjar med friden inom oss själva.

Våra andliga guider är aspekter av oss själva och de kommer när vi är känslomässigt beredda att ta emot budskap. Våra guider ger oss vad vi behöver, men vi måste själva göra vår del i utvecklingen. Andevärlden behöver tid att arbeta med oss.

Våra resor har sitt fokus på andlig och personlig utveckling.