Vi lägger orakel, gudinne & änglakort. Kul & väldigt spännande!

Änglakort, orakel och Gudinnekort plockar vi fram när skymningen faller och tar del av deras insiktsfulla budskap. De ger oss hjälp och stöd på livets resa. I sin design är de unika och de har förmågan att få oss att gå djupare in i vår själsliga resa mot klarhet och balans.

Orakelkorten ger insikt, kraft och förståelse. Gudinnorna finns alltid där för oss oavsett vad vi upplever och går igenom. Vilka problemen än är så kan vi alltid söka svaren ibland oraklen. De ger oss ny kraft och inspiration och hjälper oss att lösa problem och frågeställningar som vi emellanåt ställs inför.

Orakel, Gudinne och Änglakort är väldigt bra i rådgivningssituationer och när man vill se på den andliga utvecklingen och känslomässiga tillstånd. De belyser då svaret ur ett djupt rådgivande och andligt perspektiv.

Vägledning och budskap från änglar och guider är alltid kärleksfulla och rakt på sak. De talar till oss via våra tankar, känslor eller genom människor vi möter i vår vardag. Änglarna kommunicerar med oss, och om vi är vakna kan vi lägga märke till deras närvaro. De är kristallklara i sin vägledning och  för den som är medveten och lyssnar finns det tecken överallt.

Korten kan också användas till att öppna upp kontakten genom meditation. Man väljer då själv ut det budskap, ängeln eller oraklet som man vill komma i djupare kontakt med. Kanske dras du till ett speciellt kort som pockar på din uppmärksamhet. Då kan det vara läge att ta in det lite extra för att förstå budskapet det försöker förmedla.

Det finns flera sätt att använda orakelkorten. Det går inte att misslyckas. Även en nybörjare kan göra tydliga tolkningar av korten som verkligen stämmer. Korten kan antingen användas till vägledning för den allmänna livssituationen eller till specifika frågor. För att få svar på dina frågor kan du dra enstaka kort eller göra olika kortläggningar.