Ceremonier för att fira gemenskap, högtid & andlig utveckling!

Ceremonier och andlig utveckling. Våra ceremonier ger dig möjlighet att vara här och nu, att komma i kontakt med dina känslor och din andlighet. Vi har ett stort antal övningar, på olika nivåer och med olika syften. Det är ett sätt att arbeta med helande, att bearbeta och reflektera.

Vi vandrar barfota, hämtar vatten i en bäck, lagar mat över öppen eld, sover i Tipi (indiantält) plockar frukter och växter.

Ofta söker vi oss till en kraftplats dvs en ceremoniplats i naturen där vi hämtar kraft och energi, följer naturens rytmer och upplever årstidsväxlingarna. En avskild plats, särskilt om man firar någon av årshögtiderna, eftersom det då blir lättare att känna kopplingen till de naturkrafter man vill ta del av.

Vi har olika ceremonier beroende på väder och årstider.

  • Sol- och Jordhälsning där vi får uppleva flödet mellan Fader Sol och Moder Jord.
  • Danser i olika varianter för att få kontakt med de olika världarna och elementen.
  • Trädceremonier i olika varianter.
  • Växtceremonier för att få en kraftplanta samt skapa en personlig relation till växtriket.
  • Elementceremonier för att utveckla en personlig relation till elementen : jorden, vattnet, luften och elden.
  • Mineralceremonier för att skapa en relation till mineralriket.
  • Trumresor som tar oss till ett förändrat medvetandetillstånd. Vi orienterar oss i de andra världarna, möter våra kraftdjur och inre lärare.

Ceremonierna handlar om att möta de olika världarna samt utveckla en personlig relation till dessa. Tillsammans undersöker vi vad naturen har att lära oss om livet, kärleken och kreativiteten.