Drömmar & budskap från vårt undermedvetna. De är berättelser som visas i symbolisk form!

Drömmar och budskap från vårt undermedvetna. Lär dig att tolka deras innebörd och förstå dig själv bättre.

Drömmar har ett eller flera budskap. För att förmedla budskapet använder sig drömmen av olika teman, berättelser som drömmen visar i symbolisk form. Det finns lika många drömteman som det finns situationer i livet men det finns ett antal huvudteman eller ”drömtyper” som skiljer sig ifrån varandra med utgångspunkt från budskapet. En dröm har många bottnar. Den kan återkomma till den gång efter gång, år efter år och ständigt hitta någon ny aspekt.

Ibland kan det vara någonting som krävt ytterligare mognad och förståelse för att man ska kunna få syn på det, ibland någon aspekt man tidigare inte ansett vara viktig eller helt enkelt åsidosatt. Därför kan en dröm innehålla flera teman. Men oftast är det något som står framför det andra för drömmaren som är angelägnast.