Healing & mindfulness med hästar i Spanien. Workshops & Retreats!

Healing och mindfulness med hästar är en del av vår verksamhet. Varför samarbeta med hästar? Vad är det i hästens natur som möjliggör en helande process? Hästar är mästare på psykoterapi, eftersom de kan spegla och reagera på mänskligt beteende. De är duktiga på att identifiera vad vi behöver.

När människor introduceras för terapi  med dem, svarar hästarna inom samma spektrum som styr deras eget beteende, detta medför att de får en inblick i klientens inre psykologi. De är känsliga för icke-verbala signaler och kommunikation.

Hästar frågar inte varför, de svarar på vad som presenteras framför deras ögon. Genom sin natur är de experter på att reflektera hur vi människor mår. Hästar är en metafor om hur vi lever våra liv. Hästen kan lära oss var vi står vare sig vi står i tvivel eller inte. Informationen ger insikter om både gamla och nuvarande mönster i oss. Hästar kan öppna porten för förändring om det är vår önskan.

Vem riktar sig då våra healing och mindfulness workshops med hästar till? I första hand är det till kvinnor som kanske söker en djupare mening med livet? Kanske söker man sin själs väg? Kanske har man gått igenom en smärtsam livsövergång och har behov av vägledning? Eller har behov av läkning efter en svår förlust eller separation. Kanske söker man efter sitt syfte med livet.

Hästar utmärker sig bra som både lärare och guider. Vid mindfulness och healing sänder de bilder och ord till den som lyssnar.