Intuitionen är vår inre lärare & vägledare i livet!

Intuitionen kan ses som en kunskapsväg. Den är vår inre lärare och vägledare i livet och kan beskrivas som en känsla av att veta utan att veta. Hos oss får man redskap till att utveckla intuitionen som är en viktig del i den andliga utvecklingen. Det är den stilla rösten inuti, den oförklarliga  impulsen. Intuitionen kommer spontant och omedelbart.

När man står inför ett problem så är det intuitiva svaret det som först dyker upp i medvetandet. Det är viktigt att man litar på intuitionen och du bör lägga ner tid på att utveckla den. Den ger dig vägledning i livet och hjälper dig att fatta rätt beslut.

Intuition handlar om att lära oss att lyssna till och förstå det existentiella språket dvs stillhetens språk. Det handlar om att utveckla det subtila lyssnande som behövs för att kunna höra stillhetens röst i vårt eget hjärta och varande. Intuition är att lära oss att vara i kontakt med den inre källa av kärlek, sanning och visdom som alltid finns som en kontinuerligt närvarande källa inuti oss.