En jordängels energier ligger på en hög nivå & de hjälper till att öppna människors hjärtan!

Jordänglar inkarnerar från änglarikena delvis för att följa sin egen andliga väg men också för att göra goda handlingar längs vägen, ett arbete som vanligtvis försiggår i skymundan.

Änglar hjälper människor att öppna sina hjärtan med sin energi och healingkraft. De är här för att läka människor. Änglar sprider energi och inspiration omkring sig. De står under ständig inspiration med universum och skapar frid och trygghet i sin omgivning.

Deras energier ligger på en hög nivå och hjälper till med den pågående vibrationshöjningen hos mänskligheten och Moder Jord. Jordänglar mår bra av att vistas i naturen. Där sker ett ömsesidigt healing och energiutbyte.

Meditation och drömmar är viktigt för jordänglarna, den stärker kontakten med Moder Jord och Gudomligheten och ger förnyad kraft och energi. Det hjälper jordänglarna att stå starka i sitt ljus med att sprida sina kunskaper vidare till andra.