Karma är lagen om orsak & verkan. Det vi gör mot andra kommer tillbaka mot oss själva!

All karma betyder erfarenhetsbalans. Vi påtvingas ingenting och väljer själva efter de mål vi satt upp inför det stundande livet. Karma är lagen om orsak och verkan. Det vi gör mot andra kommer tillbaka mot oss själva. Det vi sår får vi skörda. Alla tankar och handlingar registreras av universum och vi skapar karma liv efter liv. Det är ett personligt växande. Vi betalar av karman, inte bara i detta liv utan i kommande. Varje tanke, ord eller handling registreras av ett  ”Universellt Medvetande”.

För varje handling på det andliga planet finns en likvärdig och motsatt reaktion. Det betyder att om man ger lycka, upplevs lycka i gengäld och om man ger sorg, upplevs sorg i lika stor grad. Med andra ord: Den känsla jag orsakar någon annan måste slutligen bli min egen upplevelse.

Det sägs att man märker hur långt man är kommen i sin andliga/personliga utveckling genom att karman slår tillbaka omedelbart. Då ska man ha gjort sig av med alla gamla ”karmaskulder” och man får en omedelbar reaktion.