Meditation ger oss nyckeln till frihet, glädje & välmående!

Meditation ger djup avkoppling både för kropp och själ. Det tar dig bortom det ständiga brus från den interna dialogen och tankar till en plats av ren stillhet och frid.

Syftet med meditation är att återställa balansen, öka kontakten med sitt inre och berika alla områden – fysiskt, intellektuellt, känslomässigt och själsligt. Dörren till hjärtat öppnas inifrån.

Meditation sägs vara porten till inspiration, intuition, insikt, välmående och föryngring. Det är ”att vila utan ansträngning i det som är”. Detta tillstånd kan man nå genom att lugna och hålla sinnet, genom att nå insikt i medkänsla och visdom, eller genom att arbeta med kroppens energikanaler och meditera på Buddhaformer av energi och ljus.

Det är en process där vi återupptäcker den tystnad som alltid är närvarande. Bakom den interna dialogen finns en tystnad av rent medvetande som inte berörs av tankar som rör dåtiden eller av tankar om framtiden.

Regelbunden meditation skapar varseblivning och förmågan att höra i tystnaden. Genom meditationen så kommer man inte bara i kontakt med svaren, man finner även frågorna som behöver ställas för att kunna attrahera den information man söker.