Pentagram en magisk symbol som symboliserar helheten. Den kan fyllas med energi och användas vid ceremonier & ritualer!

Pentagram används vid renandet i ritualers inledande fas och åkallas när man öppnar riktningarna. Vi gör våra egna vackra pentagram och fyller dem med härlig energi. De kan användas som prydnad för ett altare eller vid ceremonier.

Inom Wicca anses pentagrammet symbolisera de fem elementen eld, jord, vatten, luft och akasha (själen). Genom att bruka pentagrammet i ritual så kan man förvisa all negativitet från ett objekt eller införliva positiv energi.

Pentagrammet kallas i vissa fall även Salomos stjärna och Salomos sigill. Tillsammans skapar de en helhet och människan i harmoni med naturen men pentagrammet symboliserar även människans fem sinnen, stjärnorna på stjärnhimmelen, väderstrecken (öst, syd, väst, nord, centrum), de fem åldrarna och faserna i livet (barndom, ungdom, mogen ålder, ålderdom och död).

Spetsen som pekar rakt upp symboliserar anden, den övre vänstra spetsen – luft, den nedre vänstra spetsen – jord, den övre högra spetsen – vatten, den nedre högra spetsen – eld.

Pentagrammet har ibland en cirkel och då symboliserar det helheten, årshjulet, evighet och reinkarnation. Den används främst vid andligt och magiskt arbete och som skydds symbol.