Vi själssystrar samlas & njuter tillsammans med vår själsfamilj!

Själsfamilj med själssystrar,är de som vi har många liv och upplevelser med. De hjälper oss att utvecklas och växa. Själar från vår själsfamilj är personer som vi skapat band till och upplöser karma med. En själssyster och själsfrände är någon du står väldigt nära på själsnivå, och någon du delat många upplevelser med under olika livstider.

Man känner en djup speciell kärlek för dessa själar, och dessa själsliga band som skiljer dem åt från andra människor. Samtalen är ofta djupa och påverkar starkt vår personliga utveckling.

Vi kan ha många själsfränder i våra liv, och de kommer till oss för att hjälpa oss växa andligt.  Detta gäller även djur som vi känner samhörighet med.