Vi gör egna pendlar & den laddas med kraft och energi!

Pendeln är ett jätteroligt verktyg och kan användas till hur mycket som helst. Det finns i stort sett inga begränsningar för vad du kan använda din pendel till.

En pendel kan användas till mycket, leta fram vatten i marken, healing, tolka och upptäcka energier. Den är ett bra redskap i magi och ritualer men även i det andliga, spirituella och mediala. Man kan även spå med en pendel och då rådfrågar/kommunicerar man med ens högre jag eller med en ande.

Pendeln fungerar som en förlängning av vårt undermedvetna eftersom den styrs av vårt Överjag som skickar impulser till handen som i sin tur får pendeln att röra sig. När man pendlar bör man sitta på en lugn plats där man känner sig avslappnad och koncentrerad. Då kommer man att få ett bättre resultat. Man håller i pendelns snöre/kedja mellan vänstra handens tumme och pekfinger, stöder armbågen mot bordet och låter pendeln hänga fritt.

Den kan användas för chakra healing, pendeln laddas med kraft och energi som du du överför till dig själv.