Vi låter kreativiteten flöda & målar vackra Mandalas!

Mandala målar och färglägger vi. Vi öppnar upp våra hjärtan och djupet i vår själ. Varje mandala är annorlunda och unik. Den kan framställas i form av ett tibetanskt, orientaliskt mönster för nybörjare, eller komplicerade, detaljerade bilder för experter.

Det är en andlig och rituell symbol, ordet är sanskrit som fritt översatt betyder cirkel, hemlig cirkel eller centrum. Cirkeln har ett fritt flöde utan hårda vinklar eller kanter. Den ursprungliga formen av de flesta mandalas är en cirkel i vilken man har avbildat de symboliska portarna till kosmos.

Mandalan anses vara ett kosmogram, en karta över universum, med bestämda områden som tilldelas de olika andliga beskyddarna i världrymden. Inom buddhismen symboliserar också mandalan alltings förgänlighet och skörhet.

Mandala-formen finns i naturen, t.ex. i solen, månen och i snöflingor. Cirkeln sägs kunna hjälpa oss att fokusera och nå inåt i oss själva. I hinduiska och buddhistiska ritualer syftar det på en figur som ritas på marken eller målas på ett bord och som symboliserar de kosmiska och himmelska regionerna. Den blir energi som drar till sig dolda krafter och själv utsänder strålar som en talisman.  Mandala har under årtusenden varit symboler för bl.a. harmoni, människans inre och det psykiska välbefinnandet.

De tibetanska buddhistmunkarna i Tibet och Centralasien liksom indianerna i Nordamerika använder mandala i ett läkande syfte. Generellt sett symboliserar mandala helhet, kontinuitet, samhörighet, det eviga kretsloppet, livscykeln, harmoni etc.